Wanneer en waar is golf begonnen?

Iedereen weet dat golf oorspronkelijk uit Schotland komt, toch? Ja en nee.

Het is zeker waar dat golf zoals wij het kennen in Schotland is ontstaan. De Schotten speelden al golf in zijn basisvorm - neem een club, sla ermee naar een bal, verplaats de bal in zo weinig mogelijk slagen van het beginpunt naar het eindpunt - op zijn minst in het midden van de 15e eeuw.

De vroegst bekende verwijzing naar golf met die naam is afkomstig van koning James II van Schotland, die in 1457 een verbod uitvaardigde op het spelen van golf. De koning klaagde dat het spel zijn boogschutters van hun oefeningen afhield.

James III in 1471 en James IV in 1491 vaardigden elk opnieuw een verbod op golf uit.

Golf ontwikkelde zich in Schotland ... Maar waar is het ontstaan?

Het spel bleef zich in Schotland in de loop van de decennia en eeuwen ontwikkelen, tot in 1744 in Edinburgh de eerste bekende golfregels op schrift werden gesteld. Golf zoals het toen gespeeld werd, zou door elke moderne golfer gemakkelijk herkend worden.

Maar kan men zeggen dat de Schotten het golfspel hebben "uitgevonden"? Niet helemaal, want er zijn sterke aanwijzingen dat de Schotten zelf werden beïnvloed door nog vroegere versies van spelen die vergelijkbaar van aard waren.

De Nederlandse Invloed

Een deel van het bewijs voor een vroegere, niet-Schotse invloed op de oorsprong van golf is de etymologie van het woord "golf" zelf. "Golf" is afgeleid van de Oud-Schotse termen "golve" of "goff", die op hun beurt weer zijn afgeleid van de middeleeuwse Nederlandse term "kolf".

De middeleeuwse Nederlandse term "kolf" betekende "knots", en de Nederlanders speelden ten minste in de 14e eeuw spelen (meestal op het ijs) waarbij ballen werden geslagen met stokken die aan de onderkant gebogen waren totdat ze van punt A naar punt B werden bewogen.

De Nederlanders en de Schotten waren handelspartners, en het feit dat het woord "golf" zich ontwikkelde nadat het door de Nederlanders naar de Schotten was getransporteerd, geeft geloofwaardigheid aan het idee dat het spel zelf door de Schotten zou kunnen zijn aangepast aan het vroegere Nederlandse spel.

Er is nog iets anders dat dat idee bevestigt: Hoewel de Schotten hun spel op parkland speelden (in plaats van op ijs), gebruikten zij (of althans sommigen onder hen) houten ballen die zij in het kader van de handel uit Holland hadden verkregen.

Gelijkaardige spelen gaan nog vroeger terug

En het Nederlandse spel was niet het enige soortgelijke spel uit de Middeleeuwen (en vroeger). Nog verder terug, brachten de Romeinen hun eigen stok-en-bal spel naar de Britse eilanden, en spellen die antecedenten van golf bevatten waren populair in Frankrijk en België lang voordat Schotland zich met het spel ging bemoeien.

Betekent dit dat de Nederlanders (of iemand anders dan de Schotten) golf hebben uitgevonden? Nee, het betekent dat golf is voortgekomen uit meerdere, vergelijkbare stok-en-bal-spellen die in verschillende delen van Europa werden gespeeld.

Maar we proberen de Schotten hun plaats in de golfgeschiedenis niet te ontzeggen. De Schotten brachten een unieke verbetering aan in alle spellen die daarvoor kwamen: Zij groeven een gat in de grond en maakten van de bal in dat gat krijgen het doel van het spel.

Zoals we in het begin al zeiden, hebben we het golfen zoals we het nu kennen zeker aan de Schotten te danken.